• es

Acuda i Custodia de claus

Acuda, és la solució que aportem als nostres clients com a valor afegit al sistema de seguretat electrònic i a la vídeo-vigilància.

Consisteix a iniciar un operatiu específic en el moment en què es rep una alarma o qualsevol altre avís de seguretat en la nostra Central Receptora d’Alarmes. En aquest instant es dóna avís a la nostra xarxa privada de Vigilants titulats, que immediatament es desplacen a la direcció en qüestió per poder verificar la situació. El temps de resposta és mínim, aconseguint en la majoria dels casos que no arribi a produir-se el robatori.

El principal objectiu d’aquest servei és proporcionar als nostres clients una protecció global del conjunt humà i de tots els béns les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.