• es

Assitència Rondes

El servei de controladors permet supervisar les seves instal·lacions amb caràcter temporal o continu dins dels horaris establerts, que poden ser: diürns o nocturns o personalitzats en funció de les necessitats del client.

Aplicacions:

  • Comprovació del centre de treball amb rondes perimetrals i interiors, controlant possibles desperfectes en portes, finestres, fuites d’aigua, tall de subministrament elèctric, presència de personal no autoritzat, etc.
  • Rondes realitzades amb periodicitat i franges horàries establertes pel client, així com la possibilitat de fer-les en horaris aleatoris per evitar controls externs.
  • Informes diaris de qualsevol anomalia detectada, avisant al client de qualsevol incidència greu.
  • Servei de rondes de vigilància mitjançant vehicle patrulla i personal de seguretat permanentment connectat a la central.
  • Estalvi de costos en seguretat sense deixar de disposar d’un servei propi de vigilància

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.