• es

Normativa

Secutec està autoritzat a realitzar les homologacions pertinents per complir els requisits establerts oficialment.

Empresa homologada pel Ministeri d’Interior DGP amb el número 2.408, amb data 14 de juliol de 1994.

Empresa homologada per la Generalitat de Catalunya DG Seguretat Ciutadana amb el número 2.408, amb data 19 de juliol de 1996.

Empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat industrial amb el número RASIC-080153752 , com a Empresa Instal·ladora i de Manteniment de Sistemes de Protecció Contra Incendis amb data 06 de novembre de 2013.