• es

Política de privacitat

Dades del titular del Domini:

Dades del titular del domini www.secutec.es és propietat de SECUTEC SEGURETAT, S.L. d’ara endavant (SECUTEC) amb domicili social en Passeig Vint-i-dos  de Juliol, 380 08221 Terrassa, i CIF nombre: B60419652 e inscrita en el registre mercantil de BARCELONA, tom 26473, foli 0143.

 

Objecte de la pàgina:

SECUTEC ha creat aquest lloc web amb la finalitat d’oferir als seus usuaris l’accés a la informació relativa als seus productes i serveis en el sector d’instal·lacions electròniques. La informació exposada en el lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cost algun. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

 

Exactitud de la informació:

SECUTEC posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, SECUTEC no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que pogués derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts del mateix.


Enllaços, “links” a pàgines de tercers:

SECUTEC posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, SECUTEC no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que pogués derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts del mateix.

 

Garanties i Responsabilitats:

SECUTEC no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d’errors de programari, fallades en les comunicacions o altres problemes de Maquinari, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això, SECUTEC intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, per la qual cosa qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per SECUTEC en la següent adreça: info@secutec.es    

 

Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logos, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis…) continguts a la pàgina de SECUTEC estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de SECUTEC. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest Lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de SECUTEC. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

SECUTEC no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta Web, els serveis o els continguts del mateix La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als als continguts aportats pels Usuaris és de l’exclusiva responsabilitat dels mateix.


Protecció de Dades de Caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran incorporats a un fitxer responsabilitat de SECUTEC SEGURETAT, S.L degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i tractats amb la finalitat d’atendre les sol·licituds que ens formuli a través del formulari de la secció “Contacto” i enviar-li comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis d’instal·lacions electròniques per qualsevol mitjà.

 

Exercici de Drets ARC: Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals en el referit fitxer, així com donar-te de baixa de les nostres comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: info@secutec.es.

 

Seguretat i confidencialitat de la informació:

SECUTEC Garanteix la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades Personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades.