• es

Seguretat activa

Posem a la seva disposició el personal i els suports necessaris per oferir una amplia varietat de serveis les 24 hores del dia. Personalitzem els serveis:

  • Control d’entrada i sortida de persones, vehicles i objectes (paqueteria, correspondència …)
  • Vigilància i protecció de béns
  • Control d’entrada i sortida sense compra a centres comercials
  • Sistemes d’accessos de seguretat a sucursals bancàries
  • Recepció i guia de visites en esdeveniments
  • Control d’acreditacions en espectacles i convencions
  • Rondes internes i externes d’edificis
  • Patrulles mòbils en recintes oberts, polígons industrials i urbanitzacions
  • Acuda i resposta ràpida davant d’emergències i salts d’alarma
  • Inspeccions tècniques programades

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.