• es

Vigilància

Serveis de vigilància activa.

 • Vídeo-Vigilància

  Tots els equips de vídeo-vigilància proporcionats per Secutec integren sistemes d’emmagatzematge d’alta capacitat, software de gestió per control remot dels equips i assessorament personalitzat sobre la normativa vigent.

  Un cop muntat el sistema de vídeo gravació, un tècnic especialitzat es desplaça al seu domicili per explicar-li el funcionament i totes les opcions que li ofereix el seu nou equip.

 • Assitència Rondes

  El servei de controladors permet supervisar les seves instal·lacions amb caràcter temporal o continu dins dels horaris establerts, que poden ser: diürns o nocturns o personalitzats en funció de les necessitats del client.

  Aplicacions:

  • Comprovació del centre de treball amb rondes perimetrals i interiors, controlant possibles desperfectes en portes, finestres, fuites d’aigua, tall de subministrament elèctric, presència de personal no autoritzat, etc.
  • Rondes realitzades amb periodicitat i franges horàries establertes pel client, així com la possibilitat de fer-les en horaris aleatoris per evitar controls externs.
  • Informes diaris de qualsevol anomalia detectada, avisant al client de qualsevol incidència greu.
  • Servei de rondes de vigilància mitjançant vehicle patrulla i personal de seguretat permanentment connectat a la central.
  • Estalvi de costos en seguretat sense deixar de disposar d’un servei propi de vigilància
 • Seguretat activa

  Posem a la seva disposició el personal i els suports necessaris per oferir una amplia varietat de serveis les 24 hores del dia. Personalitzem els serveis:

  • Control d’entrada i sortida de persones, vehicles i objectes (paqueteria, correspondència …)
  • Vigilància i protecció de béns
  • Control d’entrada i sortida sense compra a centres comercials
  • Sistemes d’accessos de seguretat a sucursals bancàries
  • Recepció i guia de visites en esdeveniments
  • Control d’acreditacions en espectacles i convencions
  • Rondes internes i externes d’edificis
  • Patrulles mòbils en recintes oberts, polígons industrials i urbanitzacions
  • Acuda i resposta ràpida davant d’emergències i salts d’alarma
  • Inspeccions tècniques programades
 • Acuda i Custodia de claus

  Acuda, és la solució que aportem als nostres clients com a valor afegit al sistema de seguretat electrònic i a la vídeo-vigilància.

  Consisteix a iniciar un operatiu específic en el moment en què es rep una alarma o qualsevol altre avís de seguretat en la nostra Central Receptora d’Alarmes. En aquest instant es dóna avís a la nostra xarxa privada de Vigilants titulats, que immediatament es desplacen a la direcció en qüestió per poder verificar la situació. El temps de resposta és mínim, aconseguint en la majoria dels casos que no arribi a produir-se el robatori.

  El principal objectiu d’aquest servei és proporcionar als nostres clients una protecció global del conjunt humà i de tots els béns les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Vídeo-Vigilància

Vídeo-Vigilància

Tots els equips de vídeo-vigilància proporcionats per Secutec integren sistemes d’emmagatzematge d’alta capacitat, software de gestió per control remot dels equips i assessorament personalitzat sobre la normativa vigent.

Un cop muntat el sistema de vídeo gravació, un tècnic especialitzat es desplaça al seu domicili per explicar-li el funcionament i totes les opcions que li ofereix el seu nou equip.

Assitència Rondes

Assitència Rondes

El servei de controladors permet supervisar les seves instal·lacions amb caràcter temporal o continu dins dels horaris establerts, que poden ser: diürns o nocturns o personalitzats en funció de les necessitats del client.

Aplicacions:

 • Comprovació del centre de treball amb rondes perimetrals i interiors, controlant possibles desperfectes en portes, finestres, fuites d’aigua, tall de subministrament elèctric, presència de personal no autoritzat, etc.
 • Rondes realitzades amb periodicitat i franges horàries establertes pel client, així com la possibilitat de fer-les en horaris aleatoris per evitar controls externs.
 • Informes diaris de qualsevol anomalia detectada, avisant al client de qualsevol incidència greu.
 • Servei de rondes de vigilància mitjançant vehicle patrulla i personal de seguretat permanentment connectat a la central.
 • Estalvi de costos en seguretat sense deixar de disposar d’un servei propi de vigilància
Seguretat activa

Seguretat activa

Posem a la seva disposició el personal i els suports necessaris per oferir una amplia varietat de serveis les 24 hores del dia. Personalitzem els serveis:

 • Control d’entrada i sortida de persones, vehicles i objectes (paqueteria, correspondència …)
 • Vigilància i protecció de béns
 • Control d’entrada i sortida sense compra a centres comercials
 • Sistemes d’accessos de seguretat a sucursals bancàries
 • Recepció i guia de visites en esdeveniments
 • Control d’acreditacions en espectacles i convencions
 • Rondes internes i externes d’edificis
 • Patrulles mòbils en recintes oberts, polígons industrials i urbanitzacions
 • Acuda i resposta ràpida davant d’emergències i salts d’alarma
 • Inspeccions tècniques programades
Acuda i Custodia de claus

Acuda i Custodia de claus

Acuda, és la solució que aportem als nostres clients com a valor afegit al sistema de seguretat electrònic i a la vídeo-vigilància.

Consisteix a iniciar un operatiu específic en el moment en què es rep una alarma o qualsevol altre avís de seguretat en la nostra Central Receptora d’Alarmes. En aquest instant es dóna avís a la nostra xarxa privada de Vigilants titulats, que immediatament es desplacen a la direcció en qüestió per poder verificar la situació. El temps de resposta és mínim, aconseguint en la majoria dels casos que no arribi a produir-se el robatori.

El principal objectiu d’aquest servei és proporcionar als nostres clients una protecció global del conjunt humà i de tots els béns les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.